Czarna lista sabotażu wyborczego!

Niechlubne miejsce do demaskowania postaw krycia czynów o znamionach przestępstwa podejrzanego Jarosława Kaczyńskiego, sprawcy naszego podziału. Miejsce do ujawniania przypadków ukrywania przed milionami ofiar oszustwa Jarosława Kaczyńskiego, dowodów wykorzystania ich jako mięsa wyborczego dla zaspokojenia żądzy władzy!